logo

Problem med ventilationen? Ring oss på 0456-506 40

Ventilation Sölvesborg

Många tar för givet att vår luft är frisk och oförorenad. Vad många inte kanske känner till är att de krav som myndigheten Boverket satt sedan nästan 20 år tillbaka, inte möter den nuvarande luftens kvalitet i flera inomhusmiljöer i Sverige idag. Det gäller flera hem, industrilokaler och kontor landet över. Behovet av god ventilation i Sölvesborg, och övriga Sverige för den delen, har mot bakgrund av detta blivit större.

Luft behöver underhåll

På samma sätt som en vanlig färskvara, är luft något som behöver underhåll och vård. Ventilation kräver dock energi för att verka, och energi kan kosta. Ett ventilationssystem som innehåller värmeåtervinning kan dock ge en dubbel positiv effekt där inomhusluften blir friskare samtidigt som energikostnaderna går ned. Vi på I3AHCO Service är det främsta alternativet för ventilation i Sölvesborg, vi förser dig med ett helt nytt ventilationssystem som får dig och din omvigning att må bättre. Om du anlitar oss kommer du också sänka dina driftskostnader - din investering i ventilation i Sölvesborg kommer alltid ge en god avkastning.

Miljömedveten ventilation i Sölvesborg

Sedan vårt företag grundades har vi haft ett starkt fokus på miljöaspekten i vårt dagliga arbete. Vi kan miljöskyddslagstiftningen utan och innan, och vi följer ivrigt den internationella miljödebatten av den enkla anledningen att vi är genuint intresserade. Våra miljömål uppdateras således konstant eftersom det hela tiden går att göra saker bättre med minimal påverkan miljöpåverkan i varje arbetsmoment.  Vi kommer fortsätta att vara miljöfokuserade i vårt arbete med ventilation i Sölvesborg och vi utbildar gärna våra kunder inom frågan samt hoppas kunna vara ett föredöme för såväl underleverantörer som konkurrenter. 

Kunden i fokus

I vår bransch krävs det ett stort kundfokus. VI arbetar ständigt för att arbetet ska bli bättre i alla led; från bemötandet via telefon till arbetet ute på plats hos vår kund. Vi ser alltid till att svara utförligt och tydligt på frågor som våra kunder har. Vi vill alltid vara så hjälpsamma vi kan i alla lägen när en kund ber oss om hjälp.

Vi arbetar med kunden i fokus när det gäller ventilation i Sölvesborg. Därför skall du känna dig varmt välkommen att höra av dig till oss om du vill diskutera din luft och ventilation. Hjärtligt välkommen att höra av dig till oss redan idag!